You are hereENFJ : Jellemzés

ENFJ : Jellemzés


    ENFJ - "Tanítók"    
 [ Idealisták ] 
  Népesség Férfi
Gyakoriság: 4% 2.5% 5.5%

Jung-i funkció preferenciák sorrendje:

 • Domináns: (Fe) Extravertált Érzés
 • Kiegészítő: (Ni) Introvertált Intuíció
 • Harmadlagos: (Se) Extravertált Érzékelés
 • Alárendelt: (Ti) Introvertált Gondolkodás
    Témakör választó:        [ Jellemzés ] [ Munka, karrier ] [ Magánélet ] [ Mélyvíz ] [ Humor ]

Lágy szívű, empatikus és felelősségteljes. Könnyen ráhangolódik másokra. Mindenkiben meglátja a lehetőséget, és segíti mások önmegvalósítását. Jó hatással van az egyénekre és csapatokra. Hűséges. Megszívleli a dicséretet és a kritikát. Könnyen barátkozik és nagyon jó vezető.
 

(fordítás: linnalainen)           forrás: http://www.myersbriggs.org


Az ENFJ elsődlegesen kifelé, a külvilág felé fókuszálva éli az életét, ahol aszerint áll hozzá dolgokhoz, hogy mit érez velük kapcsolatban, vagy hogy hogyan illenek bele a személyes értékrendjébe. Másodlagosan befelé fordul, ahova az információt megérzések, ráérzések formájában fogadja be. 

Az ENFJ-k emberekre összpontosító személyek. Az emberekkel kapcsolatos lehetőségek világában élnek. Bármely más típusnál jobban értenek az emberekhez. Megértik és törődnek az emberekkel, és különös tehetségük van ahhoz, hogy kihozzák másokból a legjobbat. Az ENFJ-k fő célja az életben, hogy szeretetet, támogatást és boldogságot biztosítsanak másoknak. Mások megértésére, támogatására és bátorítására összpontosítanak. Tesznek azért, hogy az események mozgásba lendüljenek mások körül, és ebben lelik a legnagyobb személyes örömüket. 

Mivel az ENFJ-k ilyen kivételes módon értenek az emberekhez, megvan az a képességük, hogy el tudják érni, hogy mások pontosan azt tegyék, amit ők akarnak. Belemásznak az emberek fejébe, és azt a reakciót érik el, amit szeretnének. Az ENFJ- k motivációi általában önzetlenek, de azon ENFJ-k, akiknek a személyisége nem éppen megfelelően fejlődik, arról ismertek, hogy az emberek feletti hatalmukat mások manipulálására használják. 

Az ENFJ-k annyira a külvilágra összpontosítanak, hogy különösen fontos számukra, hogy némi időt egyedül töltsenek. Ez egyes ENFJ-k számára nehéz lehet, mert hajlamosak kemények lenni önmagukkal, és sötét gondolatok felé fordulni, amikor egyedül vannak. Éppen ezért az ENFJ-k olykor kerülik az egyedüllétet, és társas tevékenységekkel töltik meg az életüket. Az ENFJ-k hajlamosak mások szükségleteit szem előtt tartva meghatározni az életcéljaikat és a fontossági sorrendet, és nincsenek mindig tisztában a saját szükségleteikkel. Személyiségtípusuk számára természetes, hogy hajlamosak mások szükségleteit a sajátjuk elé helyezni, de szükséges, hogy folyamatosan tisztában legyenek a saját szükségleteikkel, nehogy feláldozzák magukat a másokon való segítés késztetése folyamán. 

Az ENFJ-k más extravertált típusoknál visszafogottabban nyílnak meg másoknak. Habár erősen hisznek a meggyőződéseikben, mégis inkább tartózkodnak tőle, hogy ezeket kifejezzék, ha ez akadályozná, hogy kihozzák másokból a legjobbat. Mivel leginkább az foglalkoztatja őket, hogy elősegítsék másokban a változást, ezért gyakori, hogy mindenkivel személyre szabottan érintkeznek, amolyan kaméleon módjára, ahelyett, hogy önmagukat adnák. Ami nem jelenti azt, hogy az ENFJ-knek nincs véleményük. Az ENFJ-knek határozott értékrendjük és véleményük van, amit világosan és tömören képesek kifejezni. Ezeket a meggyősződéseiket kifejezésre juttatják, amíg nem túl személyesek. Az ENFJ sok tekintetben nyílt és nyitott, de leginkább arra összpontosít, hogy fogékony és támogató legyen másokkal. Amikor egy mély  meggyőződésük és valaki szükségleteinek a kielégítése kerül szembe egymással, nagy valószínűséggel a másik ember szükségleteit tartják fontosabbnak. 

Az ENFJ esetenként elég magányosnak érezheti magát, még akkor is, ha emberek veszik körül. Az magányosság érzését súlyosbíthatja, hogy hajlamos nem felfedni a valódi énjét. 

Az emberek imádják az ENFJ-ket. Szórakoztatóak, és ténylegesen megértik és szeretik az embereket. Jellemzően nagyon egyenesek és őszinték. Általában az ENFJ-k rengeteg önbizalmat sugároznak magukból, és adottságaiknak köszönhetően sokféle dologhoz értenek. Általánosságban okosak, tele vannak energiával, erőteljesek és lendületesek. Általában jók bármiben, ami érdekli őket. Az ENFJ-k szeretik, ha minden rendezett körülöttük, és keményen dolgoznak, hogy rendet tartsanak, és hogy tisztázzák, ami nem egyértelmű. Hajlamosak fontoskodóan viselkedni, főleg ha az otthoni környezetükről van szó. 

Munkakörnyezetben az ENFJ-k jól teljesítenek olyan pozíciókban, ahol emberekkel kell foglalkozniuk. A különös képességük, hogy megértenek másokat, és hogy pont azt mondják, amire a másiknak szüksége van ahhoz, hogy boldog legyen, született tanácsadókká teszi őket. Szeretnek a figyelem középpontjában lenni, és nagyon jól szerepelnek olyan helyzetekben, ahol inspirálhatnak és vezethetnek másokat, mint például a tanítás. 

Az ENFJ-k nem szeretnek személytelen érveléssel foglalkozni. Nem értik és nem tartják sokra az előnyeit, és kényelmetlenül érzik magukat olyan helyzetekben, ahol logikával és tényekkel kénytelenek foglalkozni, anélkül, hogy azoknak bármi köze lenne bármilyen emberi tényezőhöz. Az emberekkel kapcsolatos lehetőségek világában élve jobban élvezik a tervezgetést, mint a tetteket. A jövő lehetőségeitől  izgatottak lesznek, de könnyen elunják magukat és nyughatatlanná válnak a jelentől. 

Az ENFJ-knek különleges érzékük van az emberekhez, és alapvetően akkor boldogok, amikor ezt arra használhatják, hogy segíthessenek másokon. Akkor a legelégedettebbek, amikor másokat szolgálhatnak. Az emberiség iránti őszinte érdeklődésük, és az emberekkel kapcsolatos, kivételes intuitív megérzéseik folytán képesek a legvisszahúzódóbb egyéneket is előcsalogatni a csigaházukból. 

Az ENFJ-k erősen igénylik a szoros, bensőséges kapcsolatokat, és rengeteg energiát képesek arra fordítani, hogy ilyen kapcsolatokat teremtsenek és fenntartsanak. Nagyon hűségesek és megbízhatóak egy ilyen kapcsolatban. 

Annak az ENFJ-nek, akinek nem fejlődött ki rendesen az Érző oldala, nehézségei adódhatnak, ha jó döntést akar hozni, és nagy mértékben másokra támaszkodik a döntéshozás folyamatában. Ha az Intuíciója nem fejlődött ki megfelelően, akkor előfordulhat, hogy nem látja a lehetőségeket, és elhamarkodottan ítél meg dolgokat valamilyen elfogadott értékrend vagy társadalmi norma alapján, anélkül, hogy tisztában lenne az adott helyzettel. Egy ENFJ, aki nem találta meg a helyét a világban, valószínűleg elképesztően érzékeny a kritikára, és hajlamos a túlzott aggodalomra és a bűntudatra. Továbbá nem ritkán manipulatív, és irányítani akar másokat. 

Általánosságban az ENFJ-k elbűvölő, kedves, szívélyes, kreatív és sokoldalú egyének gazdagon fejlett meglátásokkal arról, hogy mi motivál más embereket. Ezen különleges képességük, mellyel meglátják a másokban rejlő lehetőségeket, az őszinte vágyukkal együtt, hogy segítsenek másoknak, igazán értékes egyénekké teszik az ENFJ-ket. Az ENFJ annyira önzetlen és gondoskodó, hogy fontos észben tartania, hogy a saját szükségletei épp olyan fontosak, mint másokéi.

(fordítás: Kain) 


Az ENFJ-k az emberiség jóakaratú “tanítói”. Félelmetes karizmájuk van, ami sokakat a gondoskodó gyámságuk vagy a nagy rendszerük felé fordít. Sok ENFJ-nek félelmetes a befolyásoló ereje, ami a fenomenális interperszonális készségükön és az egyedülálló eladási képességükön alapszik. De általában nem manipulációnak szánják – az ENFJ-k alapvetően hisznek az álmaikban, valamint segítőnek és támogatónak látják önmagukat, ami általában igaz is.

Az ENFJ-k globális tanulók. A teljes képet látják. Az ENFJ széles körűen koncentrál. Némelyikük hihetetlen számú feladattal vagy projekttel képes zsonglőrködni. Sok ENFJ-nek félelmetes vállalkozói képességei vannak.

Az ENFJ-k – definíció szerint – J-k, akikkel a szervezettséget és döntésképességet társítjuk. De nem hasonlítanak az SJ-kre vagy NTJ-kre sem a környezetük megszervezésében, sem az esetenkénti makacsságban. Az ENFJ-k a személyközi kapcsolatokban szervezettek. Az irodájuk vagy rendetlen vagy nem, de az emberekről és az indítékokról a következtetéseiket (melyekre az Érzésük segítségével jutnak) sokkal gyorsabban levonják, és ezek sokkal rugalmasabbak, mint az NFP társaiké.

Az ENFJ-k ismerik és elismerik az embereket. Mint a legtöbb NF (és az Érzők általában), hajlamosak elhanyagolni magukat és saját szükségleteiket mások szükségletei miatt. Vékonyabb pszichológiai határaik vannak, mint a legtöbbeknek, és kevésbé érzékeny emberek könnyen megsérthetik vagy kihasználhatják őket. Az ENFJ-k gyakran többet vállalnak fel mások terheiből, mint amennyit elbírnak.

Védjegy: “Az elsőkből lesznek az utolsók.”
Ez az ENFJ-k nyitott ajtó politikájára utal. Egy ENFJ kollégám mindig behív az irodájába, tekintet nélkül a saját körülményeire. Ha másvalaki jön az ajtóhoz, megengedi neki, hogy félbeszakítsa a beszélgetésünket a saját kívánságával. Míg arról a kívánságról beszélnek, megszólal a telefon, és ő felveszi. Mások beugranak egy “rövid kérdéssel”. Végül felkelek, bemegyek az irodámba, és a telefon hívásvárakoztatás funkcióját használom. Amikor leteszi, már én élvezem az osztatlan figyelmét!

 

fordította: Epi         forrás:http://typelogic.com/enfj.html


Stresszes helyzetben:

 • Úgy gondolja, hogy nem bíznak benne, alulértékelik
 • Úgy találja, hogy túl sok demagóg nézethez kell alkalmazkodnia, amit ízléstelennek talál
 • Hajlamos önkritikusabb lenni
 • Erősebben figyel a hitelességre és arra, hogy őszinte legyen magához
 • Érzékenynek és értéktelennek érezheti magát, azt érzi, hogy képtelen megoldani a problémákat
 • Tiltakozik, kirohan az összes követelmény ellen, amit vele szemben támasztanak

Stresszkezelési stratégiák:

 • Találjon olyan támogató csoportot, akikkel beszélgethet a frusztrációiról
 • Engedje meg magának, hogy a legmélyebb érzéseit és aggodalmait megossza azokkal a barátaival, akikben bízik
 • Térjen vissza az alapvető értékekhez, és azok alapján állítson fel világos prioritást
 • Írjon naplót az érzéseiről, és találjon valakit, akinek megmutathatja írásait

http://www.anima-racio.hu/pdf/Szemelyiseg_es_stressz.pdf


tovább >>> [ Munka, karrier ]


 

Néhány híresség

Jane Fonda
színésznő

Oprah Winfrey
műsorvezető, alkalmi színésznő,
producer, üzletasszony
Abraham Maslow pszichológus Sean Connery
színész
Mihail Szergejevics Gorbacsov
politikus, főtitkára, elnök
II. János Pál
pápa
Jane Addams
szociális munkás

Dávid
király

François Mitterrand
politikus, államférfi
Kirstie Alley
színésznő, producer