You are hereISTJ : Jellemzés

ISTJ : Jellemzés


   ISTJ - "Felügyelők"   
 [ Gondviselők ] 
  Népesség Férfi
Gyakoriság: 8.5% 10.5% 6.5%

Jung-i funkció preferenciák sorrendje:

 • Domináns: (Si) Introvertált Érzékelés
 • Kiegészítő: (Te) Extravertált Gondolkodás
 • Harmadlagos: (Fi) Introvertált Érzés
 • Alárendelt: (Ne) Extravertált Intuíció
    Témakör választó:        [ Jellemzés ] [ Munka, karrier ] [ Magánélet ] [ Mélyvíz ] [ Humor ]

Csendes, komoly; alapossága és megbízhatósága sikerre viszi. Gyakorlatias, két lábbal jár a földön és felelősségteljes. Döntéseit a logikára bízza, tervei megvalósításában pedig következetes. Örömét leli a dolgok megszervezésében: otthonát, munkáját, egész életét rendben szereti tudni. Nagyra értékeli a hagyományokat és a hűséget.
 

(fordítás: linnalainen)           forrás: http://www.myersbriggs.org


ISTJ elsődlegesen befelé fókuszálva éli az életét, ahova az öt érzékszervével érzékelt dolgokat szó szerinti, kézzelfogható tapasztalatokként fogadja be. Másodlagosan kifelé fordul a külvilág felé, ahol racionálisan és logikusan gondolkodva kezeli a dolgokat.

Az ISTJ-k csöndes, visszafogott személyek, akik biztonságérzetre és nyugalmas életre törekednek. Erős belső kötelességtudatuk van, ami egyfajta komolyságot kölcsönöz nekik és motiválja őket, hogy véghezvigyék a feladataikat. Rendezettek és módszeresek, általában bármilyen feladatot végrehajtanak, amibe belekezdtek.

Az ISTJ-k nagyon hűségesek és megbízhatóak. Nagy fontosságot tulajdonítanak az őszinteségnek és a becsületességnek. Amolyan „rendes állampolgárok” ők, akikre számíthatunk, hogy a helyes dolgot teszik a családjuk és a közösségük érdekeiért. Bár általában mindent nagyon komolyan vesznek, de van egyfajta szokatlan humoruk amitől nagyon szórakoztatóak tudnak lenni – főleg családi vagy munkahelyi összejövetelekkor.

Az ISTJ-k hajlamosak hinni a törvényekben és a hagyományokban, és ugyanezt másoktól is elvárják. Számukra kényelmetlen, ha meg kell szegni a törvényeket vagy ha a szabályokkal ellentétesen kell cselekedni. Ha belátja, hogy jó oka van annak, hogy az elfogadott módtól eltérjünk, akkor az ISTJ támogatni fogja az erőfeszítést. Mindemellett az ISTJ-k inkább arra hajlanak, hogy a dolgokat az eljárásoknak és a terveknek megfelelően kell végrehajtani. Ha egy ISTJ-nek nem fejlődik ki kellően az intuitív oldala, akkor előfordulhat, hogy megszállottan ragaszkodik a rendszerességhez, és ragaszkodik hozzá, hogy mindent úgy csináljunk, ahogy a nagykönyvben meg van írva.

Az ISTJ rendkívüli módon megbízható, ha korábban megígért valamit, akkor azt be is tartja. Épp ezért sokszor egyre több és több munka hárul rájuk, halmozódik fel. Mivel az ISTJ-nek nagyon erős a kötelességtudata, nagyon nehezére esik nemet mondani, amikor több teendőt kap, mint amit normális esetben el tudna végezni. Ebből kifolyólag az ISTJ gyakran hosszú órákon át dolgozik, és mások esetleg akaratlanul is kihasználják.

Az ISTJ képes hosszú ideig dolgozni és rengeteg energiát áldozni bármilyen feladatra, amit fontosnak tart egy cél elérése érdekében. Ugyanakkor nem hajlandóak olyan dolgokra energiát fordítani, ami számukra értelmetlennek tűnik, vagy amiről úgy látják, hogy semmilyen gyakorlati alkalmazása sincs. Szívesebben tevékenykednek egyedül, de ha a helyzet azt kívánja, akkor képesek csapatban is dolgozni. Szeretnek felelősséget vállalni a tetteikért, és szívesen töltenek be hatalmi pozíciókat. Az ISTJ-t hidegen hagyják a teóriák és az elvont gondolkodás, hacsak a gyakorlati haszna nem egyértelmű.

Az ISTJ-k rendkívül fontosnak tartják a tényeket. Hihetetlen mennyiségű tényszerű ismeretet raktároznak magukban, amiket az Érzékelésükkel (Sensing) gyűjtöttek össze. Előfordul, hogy nehezen értenek meg egy teóriát vagy eszmét, ami eltér az ő saját nézőpontjuktól. Ugyanakkor, ha megmutatjuk nekik, hogy az az eszme fontos vagy lényeges valaki számára, akit tisztelnek vagy akivel törődnek, akkor az eszme ténnyé válik, amit az ISTJ elfogad és támogat. Ha az ISTJ támogat egy ügyet vagy eszmét, akkor bármit megtesz, hogy tegye a kötelességét, hogy támogatást adjon, ahol arra szükség van.

Az ISTJ nincs természetesen ráhangolódva a saját vagy mások érzéseire. Előfordulhat, hogy nehézségeik akadnak, ha az adott pillanatban felmerülő érzelmi szükségletekre kell reagálniuk. Maximalisták lévén hajlamosak mások erőfeszítéseit természetesnek venni, mint ahogy a saját törekvéseiket is annak veszik. Észben kell tartaniuk, hogy hátba kell veregetniük az embereket időnként.

Az ISTJ-k kényelmetlenül érzik magukat, ha a mások iránti szeretetüket és az érzelmeiket kell kimutatniuk. Ugyanakkor az erős kötelességtudatuk és a képességük, hogy minden helyzetben látják, hogy mit kell tenni, mire van szükség, képessé teszi őket arra, hogy felülkerekedjenek a természetükből adódó visszafogottságukon, és általában nagyon támogatóak és törődőek azokkal, akiket szeretnek. Amint az ISTJ észreveszi a hozzá közel álló személy érzelmi szükségleteit, mindent megtesz, hogy megfeleljen ezeknek a szükségleteknek.

Az ISTJ rendkívül odaadó és hűséges. Hagyománytisztelők és családcentrikusak lévén nagy erőfeszítésekre képesek annak érdekében, hogy az otthonuk és a családjuk gond nélkül működhessen. Felelősségteljes szülők, akik komolyan veszik szülői szerepüket. Általában odaadóan és nagylelkűen gondoskodnak a családjukról. Mély törődés jellemzi őket azok irányába, akik közel állnak hozzájuk, bár általában nehezen fejezik ki a szeretetüket. Az ISTJ sokkal inkább tettekkel fejezi ki a szeretetét, mint szavakkal.

Az ISTJ-knek megvan az a nagyszerű képességük, hogy bármilyen feladatot nézve azt meghatározzák, megszervezzék, megtervezzék és mindezeket megvalósítsák, hogy a feladat teljesüljön. Nagyon keményen dolgoznak és nem hagyják, hogy bármilyen nehézség megakadályozza őket a kötelességük teljesítésében. Többnyire nem tekintenek magukra elismerően az érdemeik okán, mert az elért eredményeiket a kötelezettségeik magától értetődő teljesítésének fogják fel.

Az ISTJ-knek általában nagyszerű érzékük van a térhez és a rendeltetéshez, és értékelik a művészi szépséget. Az otthonuk gyakran ízlésesen berendezett és kifogástalanul karbantartott. Élesek az érzékeik, és olyan környezetre vágynak, ami megfelel a strukturáltság, rendezettség és szépség iránti igényeiknek.

Stressz alatt az ISTJ-k „katasztrófamódba” váltanak, ahol semmi mást nem látnak, csak a számos lehetőségét a dolgok rosszabbra fordulásának. Neheztelnek saját magukra olyan dolgokért, amiket másképp kellett volna csinálniuk vagy olyan kötelességek miatt, amiknek elmulasztottak eleget tenni. Ilyenkor képtelenek nyugodtan és ésszerűen gondolkodni, és a saját baljós látomásaikkal sújtják magukat.

Alapvetően az ISTJ-ben hatalmas lehetőségek rejlenek. Hozzáértő, logikus, ésszerű és hatékony egyének mélyről jövő vággyal, mely hajtja őket, hogy biztonságos és nyugodt életet éljenek, az ISTJ-nek minden adott, hogy nagyon hatékonyak legyenek a választott céljaik megvalósításában – bármik is legyenek azok.

(fordítás: Kain) 


Stresszes helyzetben:

 • Felerősíti a feladatokra és részletekre irányuló figyelmet.
 • Türelmetlenné válik azokkal szemben, akik nem veszik észre a vonatkozó tényeket, vagy akik tagadják azokat.
 • Hezitálhat döntéshozatal előtt, több időre van szüksége, mielőtt következtetést vonna le valamiből.
 • Növekszik az ellenállása a változás iránt.

Stresszkezelési stratégiák:

 • Végezzen több fizikai testmozgást (sport,fizikai munka).
 • Változtassa meg a környezetét (menjen rövid szabadságra, rendezze át a bútorokat, stb.)
 • Emlékeztesse magát, hogy ha a tényekre és a részletekre figyel, az kifizetődik.
 • Készítsen listát a rendelkezésére álló eszközeiről (pl. képességei, amikben tehetséges, erősségei, stb.)

http://www.anima-racio.hu/pdf/Szemelyiseg_es_stressz.pdf


tovább >>> [ Munka, karrier ]


 

Néhány híresség

II. Erzsébet
királynő
John D. Rockefeller
olajmágnás
Harry S. Truman
elnök
Jackie Joyner-Kersee
sportoló
Evander Holyfield
profi bokszoló
I. Viktória
királynő
Thurgood Marshall
jogász
James Knox Polk
elnök
Warren Buffett
részvénybefektető és üzletember