You are hereINTP : Mélyvíz

INTP : Mélyvíz


    INTP - "Építészek"    
  [ Racionalisták ] 
  Népesség Férfi
Gyakoriság: 2.5% 4% 1%

Jung-i funkció preferenciák sorrendje:

  • Domináns: (Ti) Introvertált Gondolkodás
  • Kiegészítő: (Ne) Extravertált Intuíció
  • Harmadlagos: (Si) Introvertált Érzékelés
  • Alárendelt: (Fe) Extravertált Érzés
    Témakör választó:        [ Jellemzés ] [ Munka, karrier ] [ Magánélet ] [ Mélyvíz ] [ Humor ]

Funkcionális elemzés

 

Introvertált gondolkodás (Ti)

Az introvertált gondolkodás arra törekszik, hogy a külvilág különféle ismereteiből kiszűrje a lényeget. Végső soron ez a fogalom nem akarja ellenőrizni a forma és a tartalom realitását. Az igazság elegendő az INTP-k számára, hisz a dolgok bizonyíthatóságának tudata kielégíti azok ismerőjét. A „gondolkodom, tehát vagyok” meglehetősen tömören kifejezi a fő irányelvet. Az alacsony energiaszintű időszakokban vagy a célirányos koncentráció pillanataiban az INTP bizonyos tekintetben zárkózott és közönyös, ami kellemetlenül érintheti a nagyobb kapcsolódási igényű, extravertáltabb egyéniségeket.

 

Extravertált iNtuíció (Ne)

Az intuíció lágyítja és szocializálja a gondolkodást, továbbfejleszti a domináns belső világ által formált igazságok törékeny csontjait. Tagadhatatlan, hogy mialatt ennek aktuális alkalmazása kiterjeszti a tudást, annak szüksége van kvalitásokra és összefüggésekre ebben az idegen anyagi világban. Ha a gondolkodás félreáll, az INTP szabadon ötletel, segítségül hívva a tudattalan észlelést (azaz az intuíciót), ami az anyag, a tér és az idő birodalmának motívumaiban tükröződik. Ezek az észlelések – teóriák vagy előérzetek formájában – végső soron alkalmazkodnak a belső alapelvekhez, vagy legalábbis nem mondanak ellent nekik.

A szabadjára engedett intuíció teret ad a játéknak. Az INTP-k pedig élvezik a játékot – szabályokhoz kötötten vagy épp rögtönözve -, amely kicsalogatja az önmagukon túlmutató analógiákat, rendszereket és teóriákat a látatlanból a spontán kifejezésbe.

 

Introvertált érzékelés (Si)

Az érzékelés szubjektív, belső természete hasonlít az SJ-kéhez. Ez koncentrálja a tudatot az érzékelés formáira a nyers, analogikus ingerek helyett. Törekszik arra, hogy megtisztítsa, összehasonlítsa a korábban beérkező tények és ábrák egyre növekvő skáláját. Az érzékelés támogatja az intuíciót, hogy az a gondolkodás bonyolult rendszerei számára kiválogassa, és alapegységekbe rendezze az információkat.

Az INTP-k érzékelő funkciójának internalizáló természete relatív környezettudatossági (extravertált érzékelés) hiányt eredményez, kivéve, mikor a környezet áll az aktuális fókuszban. Az ilyen állapotok tudatossága legfeljebb mulandó jelenség.

 

Extravertált érzés (Fe)

Az érzés hajlamos arra, hogy a „mindent vagy semmit” elv alapján működjön. Mikor jelen van, az INTP-k mások iránti aggodalma heves, mindazonáltal naiv is. Válsághelyzetben ezt az ítélkező érzést a gondolkodás megjelenése rendszerint elhallgattatja, ami a káosz és rombolás elhárításáért küzd. Egyértelmű érv hiányában azonban az INTP-kről ismert, hogy személyes dolgokban az ítéletet elhalasztják, levegőben hagyják, nehogy valaki valamilyen módon megsérüljön. Az INTP-knél fenn áll a kockázat, hogy saját erős érzelmi impulzusaik árnyékformája elsöpörje őket.

 fordította: SandRain    forrás: http://typelogic.com/intp.html