You are hereENTJ : Mélyvíz

ENTJ : Mélyvíz


     ENTJ - "Hadvezérek"    

  [ Racionalisták ]  

  Népesség Férfi
Gyakoriság: 4% 5.5% 2.5%

Jung-i funkció preferenciák sorrendje:

  • Domináns: (Te) Extravertált Gondolkodás
  • Kiegészítő: (Ni) Introvertált Intuíció
  • Harmadlagos: (Se) Extravertált Érzékelés
  • Alárendelt: (Fi) Introvertált Érzés
    Témakör választó:        [ Jellemzés ] [ Munka, karrier ] [ Magánélet ] [ Mélyvíz ] [ Humor ]

Funkcionális elemzés


Extravertált Gondolkozás (Te)

Az ENTJ nem beszél félre, és ezt másoktól is elvárja. A gondolkozás a legdominánsabb funkciója, ebből (is) adódóan meglehetősen szigorú és eltökélt ember. A tiszta meggyőződései hajlamossá teszik a vitázásra, mivel a többi embert is meg akarja győzni a saját nézeteiről. Az ENTJ heves, ez pedig erőteljes irányítóvá, hatásos vezetővé teszi, gyakran képtelenség ellenkezni vele. Azonban sok ENTJ saját kárán tanulja meg, hogy vissza kell vennie a "hősködésből" és parancsolgatásból, máskülönben tudja, hogy hiába győz le valakit képletesen vagy szó szerint, a végén mégiscsak magára marad.


Introvertált Intuíció (Ni)

Ez a kiegészítő funkció. Ennek a segítségével képes összefüggéseket felfedezni, észrevenni a mintákat, megérteni a dolgok eredetét. A felfogása dinamikus, általában könnyen rájön, mi hogyan működik. Az ENTJ-k erőssége a váratlan helyzetekben szükséges gyors improvizáció. Mivel a gondolkozás dominál, az intuíció pedig alárendelt, a meglátások csak addig fontosak az ENTJ számára, amíg azok előrébb viszik a céljai elérésében. (Fontos megjegyezni, hogy sok ENTJ-nek mégis sikerül minden tekintetben egy úgymond magasabb szintre lépnie, ha eléggé figyel erre, és megtanulja mások érveit, személyes véleményét figyelembe venni, nem elnyomni.)


Extravertált Érzékelés (Se)

Az ENTJ elsősorban azt érzékeli, amit megérinthet, megragadhat, amit fizikai valójában is feldolgozhat. Tudatában van annak, ami a környezetében játszódik le, látja és felfogja a valóságot. Ha sikerül lecsillapítania magában a gondolkozás és az intuíció intenzitását, megtapasztalhatja az "itt és most" érzését; olyan dolgokkal ismerkedhet meg, amiket intuitív énjének filozófiája visszatartott benne. Mivel ennek a funkciónak meglehetősen kis szerepe van az ENTJ esetében, fennáll a veszélye, hogy eltorzul vagy extrém gyengeséggé válik a nagyon erős N és T árnyékában.


Introvertált Érzés (Fi)

Ha képes kilépni a saját maga által kreált vagy formált világból, az érzései egészen romantikusak, gyengédek. Csakhogy gyakran szándékosan nem vesz tudomást erről. Ha azonban "felébred", olyan szenvedélyes érzelmekre lehet képes, amik rá nem jellemző módon a legkevésbé sem foglalkoznak a logikával és összefüggésekkel. Ez a funkció kevésbé fontos, mégis rá tudja venni, hogy szórakozási lehetőségek után kutasson olyan helyeken, ahol azelőtt nem járt, addig ismeretlen élmények esélyével kecsegtetve őt. Mikor azonban kiég, vagy túl komolyan veszi az érzéseit, a kifelé megnyilvánuló Fi gyakran érzelgős, siránkozó és melodramatikus lehet. Az Érzés ebben a típusban akkor tűnik a leghitelesebbnek, amikor érződik vagy burkoltan kifejeződik egy erős kézfogásban, elfogadó magatartásban vagy önfeláldozásban, amit gyenge kifogások kísérnek a feláldozott dolog iránti személyes érdeklődés hiányát illetően.

 

 fordította: Fenrir     forrás: http://typelogic.com/entj.html