You are hereINFP : Mélyvíz

INFP : Mélyvíz


 
    INFP - "Gyógyítók"  
 [ Idealisták ] 
  Népesség Férfi
Gyakoriság: 2% 1.5% 2.5%

Jung-i funkció preferenciák sorrendje:

  • Domináns: (Fi) Introvertált Érzés
  • Kiegészítő: (Ne) Extravertált Intuíció
  • Harmadlagos: (Si) Introvertált Érzékelés
  • Alárendelt: (Te) Extravertált Gondolkodás
 
    Témakör választó:        [ Jellemzés ] [ Munka, karrier ] [ Magánélet ] [ Mélyvíz ] [ Humor ]

Funkcionális elemzés

Introvertált Érzés (Fi)
Az INFP-k elsődlegesen egy gazdag, belső érzelemvilágban élnek. Mivel befelé fodulnak, elsősorban belső ideák nyűgözik le őket, melyek gyakran távol állnak a valós, külső világtól. Ez az Introvertált Érzés, ami benyomásait az Extravertált Intuíción keresztül nyeri, teszi csodálatossá ezeket az alapvetően kedves embereket. Ambivalens, egyszerre vonzó és taszító érzései vannak a külvilág teremtményei iránt, legyenek azok kicsik vagy nagyok. Mindent, legyen az ember vagy egy apró organizmus az álatala lényegesnek ítélt tulajdonságai alapján értékel, gyakran azt alapul véve, mennyiben tartalmazza a jóságot. A jó tettek belső elégedettséget váltanak ki bennük, aminél a szemükben csak az emberiség embertelenségével szembeni küzdelmük fontosabb.

Extravertált Intuíció (Ne)
Az Intuíció kifele fordulva gyűjti az információt a belső értékek szellemében. Egy külső szemlélőnek ez a jóakarattal kevert kreativitásként mutatkozik meg. Az Intuíció elősegíti a típus filozófiai hajlamát, és segít neki a mintázatok észrevételében. Az Intuíció, kiegészítő funkcióként segítője az Érzésnek, és szokatlan képességet ad az egyénnek a személyiségfejlődés és a nyelvtanulás terén-ami remek alapot ad az irodalmi tehetség kialakulásához. Ha az INTP-k a szavak mérnökei, akkor az INFP-k a művészei.

Introvertált Érzékelés (Si)
Az Érzékelés befelé forduló, és gyakran érzékelhetetlen. Ez a harmadlagos, rejtett funkció egyfajta szórakozottságot, máshol levést kölcsönöz az INFP-knek, habár az Érzés törekvése az emberekkel való foglalkozásra, törődésre valamennyire tompítja ezt a hatást. Az Introvertált Érzékelés kategorizál, olyasmi, mint az SJ-k Érzékelésének gyengített változata. Mivel csak harmadik funkció, a fölötte lévő kettő gyakran ellepi.

Extravertált Gondolkodás (Te)
Az INFP olykor az alárendelt Extravertált Gondolkodáshoz folyamodik a külvilág dolgai és a feladatainak befejezésére való fókuszáláshoz. Néha még az ESTJ-s öltönyt is magára veszi, de ez számára nem természetes, hosszabb időre kimerítő. Az Extravertált Gondolkodás gyenge, így gyakran nem ismeri fel az összefüggéseket, vagy a tények valós súlyát, olykor néhánynak túlzott jelentőséget tulajdonít, és elsiklik rengeteg másik mellett.

 fordította: R. Daneel     forrás: http://typelogic.com/infp.html