You are hereENFP : Mélyvíz

ENFP : Mélyvíz


           ENFP - "Bajnokok"        
 [ Idealisták ] 
  Népesség Férfi
Gyakoriság: 7% 6% 8%

Jung-i funkció preferenciák sorrendje:

  • Domináns: (Ne) Extravertált Intuíció
  • Kiegészítő: (Fi) Introvertált Érzés
  • Harmadlagos: (Te) Extravertált Gondolkodás
  • Alárendelt: (Si) Introvertált Érzékelés
    Témakör választó:        [ Jellemzés ] [ Munka, karrier ] [ Magánélet ] [ Mélyvíz ] [ Humor ]

Funkcionális elemzés

Extravertált intuíció (Ne)
A fizikai világ, mind a föld, mind a világegyetem az elsődleges információforrás az ENFP számára. Ahelyett, hogy úgy érzékelné a dolgokat, ahogyan léteznek, a domináns intuíció azokra a dolgokra érzékeny, amik lehetnének. Ezek az extravertált intuitívok nagyon értenek a mintákhoz és kapcsolódásokhoz. Természetes érzékük van a kapcsolatokhoz, különösen az emberek és az élő dolgok között lévőkhöz. Az intuíciójuk erősen támaszkodik az érző funkcióra az értelmezésben és összpontosításban. Legjobb mintázatai visszatükrözik az emberek érdekes pontjait, és előhívják a viselkedés, beszéd és kifejezésmód karikatúráit.

Introvertált érzés (Fi)
A segédfunkciót betöltő érzést többször értik bele a kommunikációba szavak nélkül, minthogy azt nyíltan kifejeznék. Amikor kifejezik, romantikus és tiszta légköre van, mely oda nem illőnek látszik ebben a hibákkal teli, tökéletlen világban. Saját védelmében az érző ítélkezés gyakran és fürgén enged utat a humornak. Azok az ENFP-k, akik túl gyakran nyilatkoztatják ki az érzéseiket, elriaszthatják a természetes módon magukhoz vonzott baráthadak egy részét.

Extravertált gondolkodás (Te)
Az extravertált gondolkodás, mely személytelen következtetésekre jut, a harmadlagos pozíciót foglalja el. Alkalmanként használva, az ENFP-k sok hasznot húzhatnak ebből a képességből. Mivel a gondolkodásuk kevésbé érett, és hiányzik belőle a magasabb rendű funkciók kifinomultsága, nem alkalmas arra, hogy az előtérben használják. Mint a többi FP típusnál is látható, az az ENFP, aki nem ügyel a gondolkodása korlátaira, a legbiztosabb félreértésben találhatja magát.

Introvertált érzékelés (Si)
Az érzékelés, az ENFP legkevésbé megfigyelhető funkciója, a belső világban tanyázik, ahol a valóság szimbólumokra és ikonokra redukálódik, melyek a külső valóság lényegét tükrözik. Az örökké jelen lévő intuíció hatására az ENFP érzékeinek felfogóképességét veszélyezteti az olyan hipotetikus adatokkal történő felcserélés, melyek konzisztensek a mintáival és előképeivel. Ha védik és táplálják, az introvertált érzékelés a szilárd dolgokról ad információt. Az ENFP-k csak ilyen erős lehorgonyzással vannak a legjobban felkészülve, hogy elinduljanak az elképzelendő ezer és ezer lehetséges és érdekes dolog felé. Talán az introvertált érzés és a gyermeki introvertált érzékelés a felelős azért, hogy az ENFP csöndesen tolódik a szülők, tekintélyes személyek és barátok kívánságai felé. Vagy talán a tétovázó intuíció elsősége és a másodlagos Fi és a harmadlagos Te bizonytalanságának a kombinációja, ami ezeket a lelkeket ráveszi, hogy feladják még az életüket befolyásoló döntéseket is. Bármi is legyen a dinamika e mögött, az ENFP-ket nagyon erősen befolyásolja a barátai véleménye.

 fordította: Epi         forrás:http://typelogic.com/enfp.html