You are hereINFJ : Mélyvíz

INFJ : Mélyvíz


   INFJ - "Tanácsadok"    
 [ Idealisták ] 
  Népesség Férfi
Gyakoriság: 1% 0.5% 1.5%

Jung-i funkció preferenciák sorrendje:

  • Domináns: (Ni) Introvertált Intuíció
  • Kiegészítő: (Fe) Extravertált Érzés
  • Harmadlagos: (Ti) Introvertált Gondolkodás
  • Alárendelt: (Se) Extravertált Érzékelés
    Témakör választó:        [ Jellemzés ] [ Munka, karrier ] [ Magánélet ] [ Mélyvíz ] [ Humor ]

 

Funkcionális elemzés

 

Introvertált intuíció (Ni)
Mint introvertált intuícióval rendelkező emberek, az INFJ-k tisztábban látják a belső, tudatalatti folyamatokat az összes típusnál, kivéve az INTJ rokonaikat. Ahogy az SP típusok belefolynak az eseményekbe és a kézzel fogható világ „itt és most”-jában élnek, úgy az INFJ-k  könnyedén fogják fel a rejtett pszichológiai ingereket a jobban megfigyelhető viselkedés és hatás dinamikái mögött. A bámulatos képességükből adódóan, hogy következtetéseket tudnak levonni mások elméjének belső folyamataiból, szándékaikból és érzelmeikből, az INFJ-ket gyakran prófétákként és látókként tartják számon. A korlátolt, rutin természetű introvertált érzékeléssel ellentétben, az introvertált intuíció felszabadítja ezt a típust, hogy éleslátóan és spontán cselekedjen, amint egyedi történések következnek be.

Extravertált érzés (Fe)
A kiegészítő funkció, az extravertált érzés magába foglalja az emberekről és az emberekért formált érzések és vélemények skáláját. Az INFJ-k, mint sok más FJ típus, sokszor találják magukat abban a helyzetben, hogy egyrészt ki akarják fejezni érzéseik és moráliskövetkeztetéseik gazdagságát mások cselekedeteivel és hozzáállásával kapcsolatban, másrészt vissza szeretnék ezeket tartani, mert tisztában vannak a zabolátlan őszinteség következményeivel. Néhányuk négyszemközt kiereszti a pillanatnyi érzelmeket egy-két szövetséges társaságában, akikben megbíznak. Az ilyesféle kebelbarátokat azonban gondosan választják ki, mert az INFJ-k tisztában vannak az árulással, ami a halandók szívében rejtőzhet. Az introvertált intuíciónak és az extravertált érzésnek ezen bizonyos kombinációja nyújtja az INFJ-k számára azt a még nyersanyagot, amiből az éleslátó tanácsadók formálódnak.

Introvertált Gondolkodás (Ti)
Az INFJ gondolkodása introvertált, a tárgy felé irányul. Talán az a pillanat, amikor az INFJ gondolkodó funkciója be van kapcsolva, akkor a legzárkózottabb. Az ember azt feltételezheti, hogy ez az elkülönülés a kiábrándulás előszele lehet, mely szerint ő is gyarlónak találtatott az emberi lélek mélységeit kutató INFJ vizsgálódó tekintete alatt. A tapasztalatok alapján ez a távolságtartás pusztán annak a jele, hogy a látó épp azzal van elfoglalva, hogy az energiáit ebbe a kevésbé tevékeny harmadlagos funkcióba fektesse.

Extravertált Érzékelés (Se)
Az INFJ-k kétszeresen vannak megáldva a tisztánlátás képességével, belsőleg és külsőleg is. Ahogy birtokolják a belső éleslátást, ami a tudatalatti dolgok körül forog, úgy rendelkeznek a külső érzékeléssel, ami az evilági tárgyakat ragadják meg. Azonban az érzékelés a leggyengébb és egyúttal a legsebezhetőbb az INFJ arzenáljában. Az INFJ-k, intuitív társaikhoz hasonlóan, annyira elmélyedhetnek az intuitív érzékelésükben, hogy megfeledkezhetnek a fizikai valóságról. Az INFJ stressz hatására áldozatául eshet az azonnali kielégülés bármely formájának. Az extravertált érzékelés lehet az INFJ-k „SP törtető” oldalának forrása. Sokuk vágyódik a spontán életvitel felé: nem ritka, hogy INFJ színészek SP (gyakran ESTP) szerepeket játszanak el.

 fordította: .nutz        forrás:http://typelogic.com/infj.html