You are hereISFP : Mélyvíz

ISFP : Mélyvíz


  ISFP - "Alkotók"  
 [ Életművészek ] 
  Népesség Férfi
Gyakoriság: 6% 5% 7%

Jung-i funkció preferenciák sorrendje:

  • Domináns: (Fi) Introvertált Érzés
  • Kiegészítő: (Se) Extravertált Érzékelés
  • Harmadlagos: (Ni) Introvertált Intuíció
  • Alárendelt: (Te) Extravertált Gondolkodás
    Témakör választó:        [ Jellemzés ] [ Munka, karrier ] [ Magánélet ] [ Mélyvíz ] [ Humor ]

Funkcionális elemzés

 

Introvertált érzés (Fi):
Az Érzés a domináns funkció, melyet nem tart kordában a társadalom, vagy más külső behatás. Az ISFP magától fejleszti ki saját törvényeit és hitvallását, melyet mindig szem előtt tart, s melyhez igen erősen ragaszkodik. Az ISFP-k keresők, akiket a tisztaság és az idealizmus felkutatása hajt, ám hogy ez kinek mit jelent, azt már ő maga határozza meg. Az Érzés ideiglenesen kifelé is irányulhat, ám képtelenség hosszasan távol tartani saját, elzárt kis otthonától.
Ha az egyén hatalmas, nagyszerű értékekkel rendelkezik, az Érzés bátor önzetlenségben nyilvánulhat meg. Ugyanakkor, ha saját maga felé fordítja, gátlástalan, szeszélyes és rejtélyes lénnyé válik, aki akár olyan szörnyű tettekre is képes, mint a csalás vagy az árulás.

Extravertált érzékelés (Se):
Az ISFP egyik ujját mindig az „itt és most” pulzusán tartja, jobban ért a cselekvéshez, a tettekhez és az dolgok megízleléséhez, mint a töprengéshez, a visszajelzésekhez vagy a tűnődéshez. Ahogy a legtöbb SP, az ISFP is élénken érzékeli a színeket, a hangokat, a különböző szerkezeteket és a mozgásokat. Nem ritka, hogy az ISFP-k kitűnnek érzékelésükkel, mozgással kapcsolatos képességeikkel, vagy kéz-szem koordinációjukkal.
Az ISFP megbecsüli belső sugallatait. A leggyönyörűbb, legelegánsabb és legművészibb alkotások ezen fizikai és érzéki kifejezésre sarkalló belső hajtóerőnek köszönhetők.

Introvertált Intuíció (Ni):
A harmadlagos intuíció az ISFP belső világának hátterében dolgozik leghatékonyabban. Talán innen származnak a megérzések is, melyekből az SP-k tájékozódnak az esélyeket illetően. Jóllehet, az ISFP-nek „szerencséje” van néha, az Intuíció, mint a kommunikáció eszköze, általában igen gyenge segítő. Ezt bizonyítja a következetlenség, a képzavar, és alkalmasint bizonyos kezdőbetűk felcserélése.

Extravertált gondolkodás (Te):
Az ISFP az Extravertált Gondolkodást használhatja olyan külső helyzetekben, melyek lezárást igényelnek. Ahogyan az alárendelt funkciók esetében, az efféle Gondolkodás is mindent vagy semmit elven működik. Így aztán, ahogy más FP típusoknál is, könnyen előfordulhat, hogy az Extravertált Gondolkodás kontextus nélküli és aránytalan. Az esetek nagy részében az e típusba tartozó emberek nagyon könnyedek, ahogy a nyitott Érzékelésüknek élnek, mely indirekt módon közvetíti az Érzésen alapuló értékeket és véleményeket, ahogy az az introvertált funkciókra jellemző.
 

 

 fordította:plorinc    forrás: http://typelogic.com/isfp.html