You are hereESFP : Mélyvíz

ESFP : Mélyvíz


  ESFP - "Előadók"  
 [ Életművészek ] 
  Népesség Férfi
Gyakoriság: 11% 8% 14%

Jung-i funkció preferenciák sorrendje:

  • Domináns: (Se) Extravertált Érzékelés
  • Kiegészítő: (Fi) Introvertált Érzés
  • Harmadlagos: (Te) Extravertált Gondolkodás
  • Alárendelt: (Ni) Introvertált Intuíció
    Témakör választó:        [ Jellemzés ] [ Munka, karrier ] [ Magánélet ] [ Mélyvíz ] [ Humor ]

Funkcionális elemzés

Extravertált Érzékelés (Se)
Az ESFP-k domináns funkcióját az érzékelhető valóság érdekli. Leghőbb vágyuk, hogy átéljék a kézzelfoghatót ízeken, érintéseken, látványon, érzelmeken és hangokon át. Így az ESFP-knek folyton új tapasztalatokra van szükségük. Az Érzés dolgozza fel a begyűjtött információt, ez adja a sokak szerint barátságos természetüket. Az ESFP-k nem időznek morális problémák felett, hacsak az nem áll egy nagyobb jó, magasabb cél szolgálatában.

Introvertált Érzés (Fi)
Az Introvertált Érzés, mely a döntéseket hozza, kiegészítő funkciója az ESFP-nek, melyet az emberek érdekei, vágyai kötnek le. Mint az összes introvertált funkció, az ESFP-k Érzése is kap egyfajta szürreális, rejtélyes, megfoghatatlan árnyalatot. Gyakran csak sejtet, és nem kereken megmond dolgokat, inkább arcjátéka és tettei beszélnek szavai helyett. A Introvertált Érzés mókamesterré teheti az ESFP-t, aki ugyanakkor figyel mások érzéseire, nem jellemzőek rá a durva tréfák.

Extravertált Gondolkodás (Te)
Ez a harmadlagos funkció segít az ESFP-knek szükség esetén gyors választ találni. Az Extravertált Gondolkodás egyfajta egyensúlyt hoz létre az Introvertált Érzéssel, és védelmet nyújt az ESFP-knek az átverésekkel, kihasználsokkal szemben. Ha túlerőltetik, vagy túlbecsülik az erejét, a Gondolkodás megbízhatatlanná válhat. ESFP-knek tanácsos komoly döntések előtt kikérni mások véleményét, megerősítést kapni.

Introvertált Intuíció (Ni)
Ez a funkció a legkevésbé látható. Lévén alárendelt funkció, az Introvertált Intuíció kiegyensúlyozatlan az ESFP-knél. Jellemzőbb a típusra, hogy kapcsolatok, minták jelenlétét inkább gyakorlati vizsgálodások által ismerje fel, mely vizsgálódások egy nem SP számára nagyon rendezetlennek és véletlenszerűnek tűnhetnek. Habár egyes ESFP-k felfejlesztették logikai, analizáló és absztrakt gondolkodásbeli képességeiket, ezek használatát többnyire bonyolultnak és unalmasnak találják.

 fordította: R. Daneel     forrás: http://typelogic.com/esfp.html