You are hereISTP : Mélyvíz

ISTP : Mélyvíz


  ISTP - "Kézművesek"  
 [ Életművészek ] 
  Népesség Férfi
Gyakoriság: 6% 8.5% 3.5%

Jung-i funkció preferenciák sorrendje:

  • Domináns: (Ti) Introvertált Gondolkodás
  • Kiegészítő: (Se) Extravertált Érzékelés
  • Harmadlagos: (Ni) Introvertált Intuíció
  • Alárendelt: (Fe) Extravertált Érzés
    Témakör választó:        [ Jellemzés ] [ Munka, karrier ] [ Magánélet ] [ Mélyvíz ] [ Humor ]
Funkcionális elemzés

 

Introvertált Gondolkodás (Ti)
A Gondolkodás, mint domináns funkció, általában megtartja a véleményét magának. Az introvertált gondolkodók benső világa Platón ideáinak világához hasonlít, ahol minden kipróbálatlan ötletnek ki kell állnia az Igazság próbáját. A Gondolkodásnak nem különösebben számít egy állítólagos személyes vagy politikai indok; minden elvnek meg kell felelnie a saját feltételének. Az introvertált gondolkodók a saját irányelveikre és igényeikre fókuszálnak, és semmi sem lenne jobban kedvükre, mint ha mások is ugyanezt tennék. Egy ISTP képes olyan posztert kiragasztani, amin egy orángután szerepel, alatta a szöveggel, „ha kíváncsi leszek a véleményedre, kiverem belőled”. Elég annyit mondani, hogy az ISTP természeténél fogva meglehetősen szabad szellemű.

Extravertált Érzékelés (Se)
Az Érzékelés, mint segédfunkció gondoskodik róla, hogy a Gondolkodás a fizikai világ minden részletéről információt kapjon. Az ISTP felerősödött, tudatos érzékeléssel rendelkezik, és mint a többi SP, az ISTP is saját késztetéseinek kielégítésével tud legjobban feltöltődni. A sportok sok ISTP számára vonzóak a tisztán érzékleti élmények miatt. A domináns introvertált gondolkodás és a segédfunkcióként működő extravertált érzékelés kombinációja józan realizmust eredményez. A  rendkívüli hibafelfedező és elhárító képesség, ami sok ISTP-t fogékonnyá tesz a gyakorlati diagnosztikai feladatokra (különösen a gépek és számítógépek világában) vagy a nyomozói munkákra, valószínűleg ebből a párosból eredeztethető.

Introvertált Intuíció (Ni)
A harmadlagos funkcióként jelen lévő intuíció nem kap túl nagy szerepet. Az ISTP hajlamos a zsigeri megérzéseitől „tanácsot kérni”, amik nagy valószínűséggel ebből a funkcióból erednek, öntudatlanul. Mint a többi SP típus, az ISTP általában nem lelkesedik a teóriák és filozófiai problémák iránt, és még kevésbé érdeklik a végtelen viták, amiben az intuitív típusok (különösen az NP-k) olyan sűrűn szeretnek elmélyedni.

Extravertált Érzés (Fe)
Az alárendelt (legkevésbé érzékelhető) funkció, az érzés ennél a típusnál extravertált, és ha épp használatban van, akkor meglehetősen jól érzékelhető. Mint mindegyik típusnál, az alárendelt funkció relatíve egyszerű, és gyakran öntudatlanul működik amolyan „mindent vagy semmit” módon. Ha tudatosan van alkalmazva, az Érzés érzékennyé és lojálissá teszi az ISTP-t, ami könnyen a javára szolgálhat, de akár hatalmas bajba is sodorhatja. Az ISTP-nek tanácsos fenntartani és ápolni az Érzést, de állandó éberséggel is kell figyelnie, és védelmeznie a kizsákmányolástól és egyéb katasztrófáktól.

 

fordítás: Fenrir     forrás: http://typelogic.com/istp.html