You are hereESTP : Mélyvíz

ESTP : Mélyvíz


  ESTP - "Vállalkozók"  
 [ Életművészek ] 
  Népesség Férfi
Gyakoriság: 10% 12.5% 7.5%

Jung-i funkció preferenciák sorrendje:

  • Domináns: (Se) Extravertált Érzékelés
  • Kiegészítő: (Ti) Introvertált Gondolkodás
  • Harmadlagos: (Fe) Extravertált Érzés
  • Alárendelt: (Ni) Introvertált Intuíció
    Témakör választó:        [ Jellemzés ] [ Munka, karrier ] [ Magánélet ] [ Mélyvíz ] [ Humor ]

Funkcionális elemzés

Extravertált Érzékelés (Se)
Ők a legrealistábbak. Az Extravertált Érzékelés a mostban él, az egyetlen élő, valóban létező pillanatban. Az Érzékelés folyamatos késztetést érez, hogy lásson, érintsen, ízleljen, szagoljon, és érzékeljen minden mozdulatot, szellőt, csilineglést, szikrázást, vibrálást, rezgést. Néhány ESTP rendkívül ínyenc, csak a kivételes tapasztalatok elégítik ki. Mások dőzsölnek az egyszerű tapasztalatokban is. Szeretik ezzel megbotránkoztatni a prűdebb embereket.

Introvertált Gondolkodás (Ti)
Még egy érzékelőnek is tudnia kell, hogy meddig mehet el az élet habzsolásában: az Introvertált Gondolkodás segíti ebben. Mivel a Gondolkodás befelé forduló és csak kiegészítő funkció, nem akkora a hatása, és befelé fordultsága révén véleményét általában megtartja magának, másrészt átengedi az Érzékelésnek a jelen élvezetét. Az ESTP-kre jellemző, hogy szellemileg, testileg, érzelmileg szeretnek erősek lenni; ennek oka a kiegészítő Gondolkodás funkció.

Extravertált Érzés (Fe)
Bár az Érzés kisebb szerepet játszik az ESTP-k életében, mégis fellelhető olykor. Nem igaz az, hogy az ESTP-knek nincsenek mély érzelmeik mások iránt, de inkább mások megnyerésére használják. Mivel az Extravertált Érzés csak harmadlagos ennél a típusnál, eléggé egyszerűen van jelen. Így sok ESTP eshet áldozatul olyanoknak, akikben (talán tudattalanul) megbíznak.

Introvertált Intuíció (Ni)
Lévén alárendelt funkció, az Introvertált Intuíció az idő nagy részében hiányzik az ESTP-ből. Belső látomásaik homályossága az ára a külvilág fele mutatott éberségüknek. Mint a többi SP típusnak, az ESTP-knek is van egyfajta szerencse- és időérzékük. Nyomás alatt az alárendelt Intuíció előtörhet, és sztereotíp benyomást adhat általa megfigyelt egyénekről és csoportokról, akiket ellenségesnek és ártalmasnak tekint.

 fordította: R. Daneel     forrás: http://typelogic.com/estp.html