You are hereISTJ : Mélyvíz

ISTJ : Mélyvíz


   ISTJ - "Felügyelők"   
 [ Gondviselők ] 
  Népesség Férfi
Gyakoriság: 8.5% 10.5% 6.5%

Jung-i funkció preferenciák sorrendje:

  • Domináns: (Si) Introvertált Érzékelés
  • Kiegészítő: (Te) Extravertált Gondolkodás
  • Harmadlagos: (Fi) Introvertált Érzés
  • Alárendelt: (Ne) Extravertált Intuíció
    Témakör választó:        [ Jellemzés ] [ Munka, karrier ] [ Magánélet ] [ Mélyvíz ] [ Humor ]

Funkcionális elemzés

Introvertált érzékelés (Si)
Az Si legszívesebben a szabályok, általánosságok és a dolgok lényege felé fordítja a figyelmét. A külső események értékelése során az idő az, amelyhez viszonyítani lehet, a precizitás legvégső, számszerűsíthető mértéke. Mindkét IS_J típus ezen belső szabályok alapján ítéli meg, hogy mi az ami helyén való és mi az ami nem felel meg az elvárásainak. Egy almának „rendelkeznie kell” bizonyos jellemzőkkel, melyekhez alapján minden almát értékelni lehet. Egy „rendes” széknek négy lába van (és egyéb olyan tulajdonságai, melyeket egy INTP csak sejthet). Jung az introvertált érzékelést egyfajta oximoronnak, önellentmondásnak tartotta, mivel az érzékelés természetes módon kifelé, a megfigyelés tárgyára irányul, nem befelé és attól távolodva. Az introvertált érzékelők azt az érzetet keltik, hogy sokkal inkább vonzódnak a megfigyelés tárgya mögött megbújó elképzeléshez, mintsem az élmény tényeleges megtapasztalásához.

Extravertált gondolkodás (Te)
A Te moderáló funkciót lát el, amelynek segítségével a környezete számára is érthetően juttatja kifejezésre a saját belső előírásait. Amikor az Si készen áll arra, hogy információt közöljön, a Te lehetőséget kap a megnyilvánulásra. Egyéb esetben a „hallgatni arany” alapelv lép érvénybe. Az ISTJ típusba tartozóknak többnyire van néhány jól bevált szokása, melyeket a legtöbb helyzetben hasznosítani tud. ISTJ édesapám az hosszú éveken keresztül minden reggel ugyanazzal a mondattal ébresztett engem. Ha megkérdezték tőle, hogy hogy van, vagy két évtizeden keresztül mindig ugyanazzal a sablon szöveggel válaszolt: „Ahogy azt a korom és a megszokás engedi”. Ez egy jó és kerek válasz. Nekem való.

Introvertált érzés (Fi)
Mivel az Fi befelé fordul, ritkán kerül kifejezésre és talán ez teszi lehetővé számára, hogy elszántan állja a sors megpróbáltatásait. Lázár halálakor Tamás azt mondta, „Menjünk mi is, haljunk meg vele együtt!” [Jn 11-16] (Ennyi erővel azt is mondhatta volna, hogy „Tudtam, hogy ez előbb vagy utóbb bekövetkezik”.) Az introvertált érzés csak nagy nehézségek idején jut kifejezésre (ahogy azt apámnál akkor láttam, amikor a szomszéd fia vadászbalesetben meghalt). Különben ISTJ érzésére csak következtetni lehet, esetleg megnyilvánulhat szavak nélkül, szemkontaktus vagy egy bátorító mosoly által.

Extravertált intuíció (Ne)
Az ISTJ számára az Ne funkció nem tesz nagy szolgálatot, mivel sok támogatást igényel. Nagyon meglepő lehet például, ha kiderül, hogy egy illető, akivel eddig csak telefonon beszélt, vörös hajú, mivel többnyire nem szereti a vörös hajú embereket. Az alárendelt Ne természetes forrása és táptalaja a sztereotípiáknak. A bankrendszer összeomlása az ISTJ egyik legnagyobb félelme, ami az anyagi világgal szembeni bizalmatlanságból és félelmekből ered. Az alárendelt Ne funkcióban lakozó árnyék a domináns Si lényegét alkotó szabályokat és előírásokat támadja.

 

 fordította: varazsgoreny    forrás: http://typelogic.com/istj.html