You are hereESFJ : Mélyvíz

ESFJ : Mélyvíz


   ESFJ - "Gondoskodók"   
 [ Gondviselők ] 
  Népesség Férfi
Gyakoriság: 12% 7% 17%

Jung-i funkció preferenciák sorrendje:

  • Domináns: (Fe) Extravertált Érzés
  • Kiegészítő: (Si) Introvertált Érzékelés
  • Harmadlagos: (Ne) Extravertált Intuíció
  • Alárendelt: (Ti) Introvertált Gondolkodás
    Témakör választó:     [ Jellemzés ] [ Munka, karrier ] [ Magánélet ] [ Mélyvíz ] [ Humor ]
Funkcionális elemzés

 

Extravertált Érzés (Fe)
Az ESFJ életét az Extravertált Érzés vezérli. Az Érzés, mint racionális (pontosabban döntéshozó) funkció, könnyen megfogalmazza és kifejezi a véleményét a tárgyakról és emberekről. Az ESFJ rendelkezik az érzések (melegésg, harag és sok másik érzelem) kifejezésének képességével. A különböző magatartásokat bátorítja vagy bírálja, attól függően, hogy azok milyen hatással vannak más emberekre,  különösen azokra, akikhez az ESFJ ragaszkodik és akikhez közel áll. Ezt a típust a határozott hangneme teszi alkalmassá az igazgatásra és ellenőrzésre.

Introvertált Érzékelés (Si)
A másodlagos Érzékelés funkció segíti és ösztönzi a domináns Fe-t azzal, hogy összegyűjti az érzékelt adatokat, és azonal összeveti, összehasonlítja a belső formákkal vagy mértékekkel. A döntésekhez alapul szolgáló adatok épp ezért élesek és kontrasztosak, és ez a kontraszt erősebb és tisztább az eredeti érzéklethez képest. Az Si Fe-re gyakorolt megerősítő hatása lehet a felelős a típus híres-hírhedt, "ami a szívemen, az a számon" tulajdonságáért, de az biztos, hogy az SJ típusokra oly jellemző fekete-fehér életszemlélet egyértelműen megmutatkozik.

Extravertált Intuíció (Ne)
Az Intuíció csupán harmadlagos funkció. Ahogy az ESFJ megérik rá, és olyan helyzetek adódnak, amik megkövetelik a kritizálás mellőzését, az Ne kész játékossá tenni őket. Az Fe irányítása alatt az Intuíció képes megszabadulni a sokkal merevebb helyes és helytelen Si általi meghatározásaitól; csipkelődő és bohókás humorként tör a felszínre. Az ESFJ képes felismerni a mintákat, összefüggéseket és gondolatokat, de az észlelés harmadlagos pozíciója a dolgok megértését gátolhatja. Végeredményben gyakran hiányzik náluk az összefüggések és kapcsolatok változatossága és komplexitása, amiket egy bonyolultabb rendszer igényelne.

Introvertált Gondolkodás (Ti)
Az alárendelt Gondolkodás ritkán nyer teret magának. Ráadásul az ESFJ könnyen megbántódhat, sértésnek veheti a Ti domináns típusok elfogulatlan, tartózkodó természetét, vagy épp ellenkezőleg, vonzódik hozzájuk. Néhány ESFJ olyan módon racionális, ahogy a (jungi értelemben vett) Gondolkodók, de alapos megfigyelés után látszik, hogy a Gondolkodás náluk az Érzés szolgálatában áll. A gondolkodásból adódó eredmények, amik nem vetik alá magukat a személytelen logika elveinek inkább azokon a rideg tényeken alapulnak, amik a domináns Extravertált Érzés által elért konklúziót támasztják alá. Pl.: Mivel nem kötünk pulóvert villával, ezért annak sem látom értelmét. hogy kötőtűvel együnk. – Miss Röfi a kínai kajáról.

 

fordította: Fenrir     forrás:; http://typelogic.com/esfj.html