You are hereTeszt 88 kérdéssel

Teszt 88 kérdéssel


Pár infórmáció a tesztekről >>>
Melyik válasz írja le leginkább, hogy hogyan érzel vagy cselekszel általában?
1. A munkámhoz a legjobb ötletek akkor jönnek, amikor    
    a) közösen megbeszéljük a feladatot
    b) magamban végiggondolom a feladatot
  
2. Megbeszélésen
    a) igyekszem végigvinni a terveimet
    b) nyitott vagyok bármire
3. A beosztottaimmal
    a) megbeszélem, ha problémám van velük
    b) nem szívesen közlök kellemetlen dolgokat
4. A munkahelyem legyen
    a) szabályozott, az előírások legyenek egyértelműek
    b) szabad és kötetlen
5. A felettesem olyan legyen, akivel
    a) együtt, vállvetve dolgozhatok
    b) ritkán kell találkoznom
6. A megbeszélések idejét szívesebben töltöm
    a) a felmerült ötletek megvalósításával
    b) az ötletek megvitatásával
7. A munkahelyem olyan hely legyen, ahol
    a) a nézetkülönbségek új ötleteket szülnek
    b) kerüljük a surlódásokat
8. A nekem való feladat
    a) jól körülhatárolt
    b) szabadon értelmezhető
9. Ebédszünetben szívesebben
    a) eszek nagy társaságban
    b) egyedül vagy egy közeli munkatárssal
10. Ha nehéz feladatot kapok,
    a) körbejárom a problémát, és összeszedem a rendelkezésre álló adatokat, mielőtt hozzálátnék
    b) belevetem magam a közepébe, hiszen értek hozzá
11. Ha a teljesítményemet értékelik, szívesebben veszem, ha
    a) intelligensnek és megfontoltnak tartanak
    b) jó megjelenésűnek és kedvesnek tartanak
12. Szívesebben
    a) tervezem meg jó előre a munkanapomat
    b) hagyom a dolgokat, és majd kisül, mi lesz belőle
13. Az irodám ajtaját inkább
    a) nyitva hagyom
    b) becsukom
14. Amikor új ötletem támad, többnyire
    a) körbejárom és kipróbálom, mielőtt Heurékát kiáltok
    b) izgatott leszek és azonnal a gyakorlatba akarom ültetni
15. Megbeszélésen
    a) a tények elemzését tartom helyénvalónak
    b) az kapcsolódó értékeket beszélném meg
16. Az olyan feladatokat szeretem, ahol
    a) a fizetség rendszeres és előre belátható
    b) a befektetés hosszú távon térül meg
17. A munkában olyan ruhát viselek,
    a) amit mások megcsodálhatnak
    b) amivel beolvadok a környezetembe
18. Amikor egy probléma megoldásán gondolkodom, többnyire
    a) a szem előtt lévő tényekre helyezem a hangsúlyt
    b) minden lehetőséget figyelembe veszek
19. Ha nézeteltérés támad egy munkatárs és köztem, akkor arra törekszem, hogy
    a) a tényeket pontosan tárjam fel
    b) ne sértsem meg
20. A főnököm
    a) fektessen le részletes szabályokat
    b) hagyja rám a dolgok mikéntjét
21. A munkám legyen
    a) rövid, különálló feladatok sora
    b) több időt és odafigyelést igénylő projekt
22. Ha jelentést írok a munkámról, akkor először
    a) a részletekre gondolok
    b) az összképre gondolok
23. Ha döntenem kell a munkahelyemen, akkor
    a) végiggondolom, bárhogy érezzem is magam
    b) fontos, hogy hogyan érzem magam
24. Az irodámban legyen
    a) rend
    b) kreatív káosz, könyvekkel és papírokkal mindenfelé
25. A kollégákkal ebédnél szívesebben beszélgetek
    a) személyekről
    b) elképzelésekről
26. Szívesebben veszem, ha a főnököm
    a) gyakorlati feladatokkal bíz meg
    b) elvi problámákkal bíz meg
27. Ha a munkahelyemen döntenem kell
    a) alaposan végiggondolom
    b) az ösztöneimre hallgatok
28. Szeretem, ha a munkám
    a) folytonos és előre látható
    b) változatos és a munkaidőm sincs kőbe vésve
29. Ha megbeszélést vezetek
    a) jól esik, hogy enyém a vezető szerep
    b) inkább másra hárítanám a felelősséget
30. Stratégiai terv kidolgozásakor inkább
    a) arra figyelek, hogy itt és most mi volna előnyös
    b) a jövőbeli lehetőségekre fektetem a hangsúlyt
31. Ha döntést hozok a munkahelyemen, akkor
    a) inkább a tényekre és a számokra figyelek
    b) tekintettel vagyok mások érzéseire
32. Ha a főnököm megbíz egy feladattal, akkor szeretem,
    a) ha részletesen letisztázza az elvárásait
    b) ha rám bízza, hogyan oldom meg
33. Szívesebben dolgozom
    a) nagy munkaközösségben, sok munkatárssal
    b) szűk és bizalmas körben
34. Ha beszélgetek valakivel, akkor inkább
    a) csendben végighallgatom
    b) megpróbálom kitalálni, hogy mit gondol, és közbevágok
35. Ha valaki nem ért egyet az elveimmel vagy a döntésemmel, akkor többnyire
    a) kitartok az álláspontom mellett
    b) kerülöm a surlódásokat
36. Ha meghoztam egy nehéz döntést a munkahelyemen, akkor
    a) örülök, hogy túl vagyok rajta
    b) bánom kicsit, hogy el kellett vessem a többi lehetőséget
37. Munkahelyi összejövetelen inkább
    a) körbe járok és elbeszélgetek azokkal, akiket alig ismerek
    b) a legközelebbi kollégákkal maradok
38. A munkatársaim inkább olyannak tartanak, aki
    a) a jelenben élek
    b) a jövőn elmélkedek
39. Egy hosszú jelentés elolvasásakor
    a) türelmesen tanulmányozom a részleteket
    b) az összkép megértésére törekszem
40. A munkahelyem legyen
    a) kényelmes, stabil és ne okozzon túl sok meglepetést
    b) rugalmas és változatos
41. A munkatársaim szerint inkább
    a) élénk csapatjátékos vagyok
    b) csendes és megfontolt munkatárs vagyok
42. Ha bemutatóra készülök, akkor
    a) a saját tapasztalataimat hangsúlyozom
    b) az elvekre és elképzelésekre koncentrálok
43. Olyan munkatársakkal dolgozom szívesen, akik
    a) a logikára hallgatnak
    b) az érzéseikre figyelnek
44. Ha a munkatársaim közül valaki lemarad a feladatával, akkor
    a) feszült leszek és türelmetlenkedni kezdek
    b) megpróbálom kitolni a határidőt
45. Szakmai képzésen inkább
    a) aktív résztvevő vagyok
    b) hagyom, hogy mások érvényesüljenek
46. Amikor a munkatársaim és beosztottaim egy elképzeléssel fordulnak hozzám, akkor
    a) az azonnal használható ötletek érdekelnek
    b) az újszerű megközelítés érdekel
47. Ha egy kollégám érzéseivel kell szembenéznem, akkor
    a) őszinte vagyok, ha ez sértő is
    b) tapintatos vagyok, ha nem is a legőszintébb
48. Azokat a projekteket szeretem, amelyeknek
    a) előre leszögezett a határidejük
    b) nincs határidejük, hogy ne kelljen semmit elsietni
49. Ha a munkámmal kapcsolatban döntenem kell, akkor többnyire
    a) megbeszélem néhány munkatárssal, mielőtt döntenék
    b) magamban végiggondolom oda és vissza
50. Szeretem, ha a munkám során
    a) ismerős feladatokat oldhatok meg, és ebben a tapasztalatomra hagyatkozhatok
    b) mindig valami új problémát kell megoldanom
51. Ha egy megbeszélésen nézeteltérés támad, akkor
    a) amellé a fél mellé állok, amelyik jobb érvekkel bír
    b) a kedélyek lecsillapítására és a megoldásra összpontosítok
52. Ha új feladatot kapok, szeretek
    a) azonnal nekilátni, és mihamarabb letudni
    b) lassan haladni, hogy több szempontból megvizsgálhassam a kérdéseket
53. Jobban érdekelnek a
    a) feladataim
    b) munkámmal kapcsolatos általános gondolatok
54. Továbbképzésen jobb szeretem a
    a) dolgok kipróbálását
    b) az elméleti megközelítést
55. A szakmai megbeszéléseket
    a) gyorsan és szakszerűen lebonyolítom
    b) élvezem, mert alkalom nyílik a társalgásra is
56. Azokat a feladatokat szeretem,
    a) amelyeknek kézzelfogható az eredménye
    b) amelyek során megőrizhetem a nyitottságomat
57. Amikor tanácsot vagy segítséget kérek a munkatársamtól,
    a) jól érzem magam a bőrömben
    b) valamelyest kényelmetlenül érzem magam
58. A megbeszélések vagy egy jelentés elolvasása után inkább
    a) a tényekre emlékszem
    b) az irányelvekre emlékszem
59. Ha egy munkatársam tanácsot kér tőlem, akkor
    a) a logikus útra terelem
    b) segítek neki az elvek és az értékek megértésében
60. Megbeszéléseken
    a) a feladat gyors megoldására törekszem
    b) azon igyekszem, hogy mindenki elmondhassa a véleményét
61. Ha egy nehéz feladat során félbeszakítanak, akkor
    a) örülök, hogy beszélgethetek valakivel
    b) zavar, ha nem hagynak dolgozni
62. Egy jelentés olvasásakor előbb
    a) a részleteket olvasom el
    b) az összefoglalót olvasom el
63. Amikor egy új ötletet próbálok ki a munkahelyemen, akkor
    a) kitartok az igazam mellett
    b) igyekszem a többiek értékítéletére hatni
64. Ha a főnököm ragaszkodik ahhoz, hogy osszam be a munkaidőmet, akkor
    a) jól érzem magam, hogy szervezett a munkanapom
    b) kényelmetlenül érzem magam a megszorítások között
65. Ha valaki megbeszélésen elmond egy viccet, akkor
    a) nevetek és azon gondolkodom, hogy milyen viccet mondhatnék én elgondolkodom
    b) csendben derülök a viccen
66. A teljesítményem értékelésekor a főnököm akkor jár közelebb az igazsághoz, ha
    a) gyakorlatiasnak tart
    b) ötletesnek tart
67. Jobban érdekel, hogy egy problémával kapcsolatban a munkatársaim
    a) hogyan vélekednek
    b) hogy érzik magukat
68. Amikor új irányelveket vezetnek be
    a) zavar a változás
    b) kíváncsivá tesz, hogy miképpen fogok megfelelni
69. A megbeszéléseken
    a) megszólalok, ha mondandóm akad
    b) megvárom, amíg kérdeznek
70. Ha új feladathoz látok, többnyire
    a) jó előre felvázolom a részfeladatokat
    b) egy ideig figyelem a dolgok menetét, mielőtt tervezni kezdenék
71. Ha egy munkatársam bemutatóját hallgatom, akkor
    a) nyitott, de kritikus vagyok
    b) igyekszem hangot adni a véleményemnek, főleg, ha az ellentétes a munkatársaméval
72. Ha választanom kellene, akkor inkább
    a) megfontolt munkatársakat választanék
    b) spontán munkatársakat választanék
73. Olyan vállalatnál dolgoznék, ahol mindenki
    a) közös térben végzi a munkáját
    b) a maga sarkában dolgozik
74. Olyan munkát igyekszem végezni, amely
    a) a gyakorlati tudásomat veszi igénybe
    b) új megoldások keresésére sarkall
75. Ha döntenem kell a munkahelyemen, akkor
    a) az érzéseimet figyelmen kívül hagyva a logikus megoldást keresem
    b) nagy figyelmet szentelek az érzéseimnek
76. Ha egy megbeszélésen az elképzeléseimet mutatom be, akkor
    a) határozott vagyok
    b) nyitott vagyok mások ötleteire, elképzeléseire
77. Ha egy ötletet vagy valamilyen adatot kell továbbítanom, akkor szívesebben
    a) mondom el élőben
    b) fogalmazom meg írásban
78. Vezetőként inkább
    a) gyakorlatias vagyok
    b) az elvekre figyelek
79. Ha valaki teljesítményét értékelem, akkor többnyire
    a) őszinte és nyitott vagyok
    b) igykszem senkit sem megsérteni
80. Megbeszéléseken a fontos kérdésekben igyekszem
    a) gyors megoldásra jutni
    b) nyitva hagyni a lehetőségeket
81. Szeretem, ha a munkanapom során
    a) minél több emberrel van dolgom
    b) minél kevesebb emberrel van dolgom
82. Szeretem, ha a munkám
    a) kiszámítható
    b) állandóan változik
83. A kollégáim szerint
    a) higgadt, nyugodt és objektív vagyok
    b) kedves és együttérző vagyok
84. Azokat a feladatokat szeretem, amelyeket
    a) gyorsan és határidőre lehet teljesíteni
    b) nem kell elsietni
85. Ha a megbeszélésre egy magas beosztású személy érkezik
    a) barátságosan üdvözlöm
    b) megvárom, a többiek hogyan reagálnak
86. Munkámban az erősségeim a
    a) gyakorlati oldalon vannak
    b) az elvek oldalán vannak
87. A szakmai továbbképzés vezetője
    a) a pontosságra és a logikára alapozza a képzést
    b) a tapasztalatait és az érzéseit ossza meg
88. A munkatársaimtól többnyire
    a) gyors döntést várok
    b) alaposságot várok, akkor is, ha ez elodázza a döntést

Nemed: Férfi    Nő                                                   Típusod:

_ _ _ _
% % % %

 

 


 

 

 

Írd fel, vagy jegyezd meg a kapott eredményt és olvasd el >>> ITT <<< a típus jellemzőit!
Sőt! A szürke képen "jobb klikk, kép mentése..." művelettel el is mentheted magadnak.

Kérjük írj pár mondatot a vendégkönyvünkbe.


Teszt alapjául szolgált: http://www.scribd.com/doc/7034276/MBTI-Full-Test
(fordítás: linnalainen)